Arkiv


Webinar med erfaringsutveksling og årsmøte 26.mai

Årsmøtet for Naturbruksskolenes Forening ble våren 2020 gjennomført som webinar med erfaringsutveksling. Dette skjedde på grunn av corona-utbruddet og nedstenging av skolene den 12. mars. Mange skoler deltok og bidro med erfaringsutveksling fra nett-undervisning våren 2020. I tillegg ble årsmøtesaker lagt fram for skolene og de kunne gå inn på Digitaltarsmote.no for informasjon og godkjenning […]


Nettverkssamling for Naturbruksskolene 18. og 19. november 2019.

Nettverkssamling for lærere som underviser på Naturbruk – 18. og 19. november 2019 på Søgne videregående skole.– samlingen skal gi inspirasjon, nye ideer og erfaringsutveksling Mandag 18. novemberFelles buss fra Kristiansand til Søgne med avgang kl 10.00 Lunsj på Søgne vgs. Felles tema for samlingen er:• Nye læreplaner• Tilrettelagt undervisning• Ulike tema i faggrupper • […]


Årsmøte på Senja 6. og 7.mai 2019

  Naturbruksskolenes Forening arrangerte årsmøte på Senja i mai. Rektor Svein-Erik Svendsen med kolleger  tok imot oss og viste oss Senja i strålende vårvær. Vi besøkte landbruksskolen på Gibostad og flere oppdrettsanlegg på vei utover til yttersiden av Senja. Vi var på øl-smaking på  det lokale ølbryggeriet og overnattet på Mefjordvær Brygge. Lederen i Bondelaget […]


Fagdag Naturbrukskolenes Forening 4. februar i Oslo

Naturbrukskolenes Forening inviterer til fagdag mandag 4. Februar 2019 i Bondelagets lokaler i Oslo kl 10-16. Hovedtema blir hva vi kan gjøre i naturbruksutdanningen for å sette fokus på klima og klimasmart landbruk. Vi spiser lunsj i kantina og etter lunsj deler vi oss i to grupper der en blir med Andreas Capjon, for å […]


Studietur til Sverige 19. til 21. november 2018

Studieturen for Naturbruksskolenes Forening  høsten 2018 gikk fra Älvdalen utbildingssentrum  til Torsta og Eldrimner på Ås ved Østersund..  På veien besøkte vi gårder som driver med bygdeutvikling og tilleggsnæringer i landbruk og skogbruk med Klövsjö Gårdsgyggeri og Humlereiret gårdsrestaurant, Wikners i Peråsen og Teveltunet. Vi fikk også høre mye om friluftsliv og om verdiskaping. 2018 […]


Årsmøtet i Naturbruksskolenes forening 8. mai på Gjermundnes vgs.

Årsmøtet ble arrangert på Vestnes i Møre og Romsdal 7. og 8.mai. Det ble et flott og interessant møte med omvisning på Gjermundnes vgs, Stall Sp og Stall Kjersem og foredrag om landbruk og klima med professor Reidar Almås fra Ruralis.. Her kan du lese mer om programmet. Årsmelding NSF 2018 Årsmøteprotokoll NSF 2018


Nettverkssamling for lærere på Naturbruk

Fagsamlingen skal gi inspirasjon, nye ideer og erfarings-utveksling mellom lærere som deltar på nettverkssamlingen. Samlingen arrangeres på Mære landbruksskole i Steinkjer. Program for samlingen


Fagdag 6.februar – Landbrukets Hus

Her kan du laste ned foredragene fra fagdagen 6.februar: Ola Hedstein – Grønn konkurransekraft Lars Kjuus – Økonomi og driftsledelse    


Fagdag for Naturbruksskolenes Forening 6.februar i Oslo

Fagdag for Naturbruksskolenes Forening 2017 blir arrangert  på Landbrukets Hus i Oslo mandag 6. februar.  Vi har fått Ola Hedstein, direktør i Norsk landbrukssamvirke som foredragsholder. Tema er bioøkonomi og grønn konkurransekraft.  Her blir det mulighet for spørsmål og diskusjon. Ola Hedstein tar utgangspunkt i Veikartet som er laget i samarbeid med NHO Mat og […]


Mulighet for å tilby realfag i Yreksfaglig fordyping på Naturbruk

Det er fortsatt åpning for den realfagsfordypningen som de blant annet har på Skjetlein, såfremt fylkeskommunene (ikke den enkelte skole) ønsker å benytte seg av ordningen som finnes for fleksibilitet i fag- og timefordelingen (se eksempel under punkt 2.4) Det litt mer omfattende svaret fra Udir, samt begrunnelsen, er som følger: Spørsmålet er om det […]