Om oss

Naturbrukskolenes Forening jobber med felles markedsføring av naturbrukskolene i Norge. I tillegg jobber vi med felles fagdager og nettverkssamlinger for naturbruksskoler, utvekslingsprosjekter og utenlandsturer for elever og lærere på naturbruk, prosjekter i samarbeid med Bondelaget og mye mer. Naturbrukskolenes forening driver nettstedet naturbruksskolene.no. Styreleder er Trond Håvard Bjørnstad, avd. leder på Voss videregående skole. Sekretariatet ligger på Mære landbruksskole.

Ta kontakt hvis du trenger mer opplysninger:

Rita Backer Natvig og Gunn Bratberg på tlf. 74 17 54 00  eller på mail [email protected]

Adresse:

Naturbruksskolenes forening
c/o Mære Landbruksskole
Mæresvegen 163
7710 Sparbu , Norway