Om oss

Naturbruksskolenes Forening er et nettverk for naturbruksskolene i Norge. Vi organiserer felles fagdager og nettverkssamlinger for skolene, utvekslingsopphold, skoleutviklingsprosjekter og studieturer i Norge og Europa.

Vi er også en del av et stort nettverk for europeiske naturbruksskoler, EUROPEA International.

Naturbrukskolenes forening driver nettstedet naturbruksskolene.no.

Styreleder er Trond Håvard Bjørnstad, avd. leder på Voss videregående skole. Sekretariatet ligger på Stend Vidaregåande Skule.

Ta kontakt hvis du trenger mer opplysninger:

Daglig leder Tone Olavsdotter Mosebø, telefon 93 033 568 eller på mail [email protected]

Adresse: Naturbruksskolenes forening
c/o Stend Vidaregåande skule,
Fanavegen 249,
5244 FANA