Voksenopplæring

Voksne kan også gå naturbruk!

Det finnes tilbud om å ta agronom på naturbruksskoler i hele landet. Det er også tilbud om gartner på deltid. Det vanlige er at en har samlinger på skolen kombinert med arbeid via nett.

Voksne som ikke har brukt opp retten til videregående opplæring kan delta på slike tilbud i tillegg til ordinære klasser. Dersom du allerede har gått videregående skole (brukt opp retten) kan du komprimerte tilbud.

Noen steder er tilbudet helt eller delvis finansiert av fylkeskommunen/landbruksnæringen mens andre steder må du betale alt selv.