Om naturbruk

Hva er Naturbruk?

  • Naturbruk er et utdanningsprogram på videregående skole.
  • Naturbruk gir deg mulighet til å velge en annerledes skolehverdag!
  • Du er mye ute, jobber mye praktisk og knytter teori og praksis sammen.
  • Du fordyper deg i din interesse – dyr, maskiner, planter, fiske, friluftsliv eller noe annet.
  • Kanskje du vil bo på internat og ha mye sosialt sammen med andre som har samme interesser som deg.
  • På naturbruk lærer du om bruk av naturen i yrke eller fritid.
  • Du bør like å være ute og arbeide med dyr, planter og maskiner. Noen dager blir du skitten mens andre dager er du mer inne og jobber med bøker og pc.