VÅRE TILBUD

Naturbruksskolene

Hvilken skole passer for deg?

Finn din skole i kartet. Her får du oversikt over alle naturbruksskolene og kan sortere på linje eller fylke for å få oversikt over hvilke skoler som tilbyr linjen du ønsker deg og hvor disse skolene holder til.

Internasjonalisering for elever og lærere på naturbruk

Internasjonalt samarbeid gir ny inspirasjon og faglig påfyll!

Gjennom Erasmus+ kan dere søke støtte til:

  • Praksisopphold for elever på en godkjent naturbruksskole eller opplæring i bedrift/opplæringsorganisasjon
  • Mobilitetsmidler for lærere og ansatte på naturbruksskoler til kortere eller lengre opphold i utlandet.
  • Støtte til å delta på møter i utlandet med fagtema som er relevant for skolen din og for å få satt av tid til å bli kjent med nye samarbeidspartnere.

Gå inn og se på Erasmus+ for yrkesfaglig opplæring.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

AKTUELT

2.5.2024 Teamsmøte om bruk av KI (kunstig intelligens) i naturbruksopplæringa

24. april 2024

Hvordan kan vi bruke KI på en god måte? NatFor stilte spørsmålet til NDLA og ble enige om at de […]

Les mer »

29.4.2024 kl 15-16: Dokumentert sikkerhetsopplæring av elever i naturbruk

22. april 2024

I møtet vil vi ta opp: Hvilken sikkerhetsopplæring gir vi elevene? Hvilke systemer har skolen for å sikre at elevene […]

Les mer »