Vg 2 akvakultur

VG1 Naturbruk Blå

Dette kurset er beregnet for deg som ønsker en utdanning innen fiske, fangst eller oppdrett av fisk og skalldyr.
Uansett hvilken av disse retningene man velger kan man etter utdanningen gå ut i lære for så ta fagbrev.
Det meste av undervisning i Naturbasert produksjon er praktisk rettet, og elevene har praksis en eller flere dager i uka gjennom hele skoleåret.
En del av praksisen foregår ombord på  skolenes egne opplæringsfartøy der du som elev er med på fiske med Garn og Line. I tillegg blir det i perioder utplassering på forskjellige oppdrettsanlegg i regionen der skolen ligger.

De fleste skolene legger til rette for utplassering på større fiskefartøyer, fiskebruk eller på oppdrettsanlegg/slakteri. Alt etter elevenes egne interesser.

I teoritimene gjennomgås temaer som omfatter havmiljø, fiskearter, fangstteori, fangst- og redskapsbehandling, navigasjon og sjøveisreglene, oppdrettstekologi og arter i oppdrett mm.
Elevene gis mulighet til å ta Båtførerprøven på skolen.

I faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) er fokus lagt på praksis i bedrift.

VG 2 Akvakultur

På Vg2 Akvakultur vil du få en variert opplæring der du er godt rustet for å gå ut som lærling innen både matfiskoppdrett og settefiskoppdrett.
Mye av opplæringen vil bli gitt på oppdrettsbedrifter i regionen. De fleste skolene med dette tilbudet, har egne oppdrettsanlegg som er en del av opplæringskvoten vil spille en sentral rolle.

Oppdrettsnæringa er blitt en av norges største og mest betydningsfulle primærnæringer. Behovet for arbeidskraft er stort, og det er mange yrkesmuligheter å velge blant. Avl og stamfisk, settefisk, matfisk, og slakteri er alle viktige ledd for å produsere oppdrettsfisk av god kvalitet.

Samarbeid med oppdrettsnæringa vil gi deg en god og allsidig utanning innen studieretningen.

Etter endt, og bestått skoleår vil du få lærlingeplass på mat- eller settefiskanlegg og avlegge fagprøven etter 2 års læretid

Hva kan du blir?

Bestmann

Arbeidsleder på fiskebåt.

Jobbmuligheter innen akvakultur.

Akvakultur, fagoperatør

En fagoperatør i akvakultur røkter og fôrer opp organismer som lever i vann. Yrkestittelen krever bestått fagprøve i akvakulturfaget.

Etablerer

Person som skaper sin egen arbeidsplass. Mange nyetableringer skjer utifra det lokale natur- og kulturgrunnlag. Akvakultur er en svært framtidsrettet næring. Det er i tillegg den næringen som vokser hurtigst. Også innenfor videreforedling av fiske- og fangstråvarer ligger det store muligheter for den som vil etablere egen arbeidsplass.

Fiskeoppdretter

Et annet navn på Akvakultur, fagarbeider. Yrkestittelen er  knyttet til utdanningsprogram for naturbruk. Etter fullført Vg1 Naturbruk og Vg2 Akvakultur, kan du fortsette i lære på et oppdrettsanlegg og ta fagprøven.

Fiskerirettleder

Offentlig eller privat ansatt rådgiver med utdannelse fra Norges fiskerihøgskole (Universitetet i Tromsø) eller tilsvarende.

Forsker

Yrkestittel på person som har master utdanning fra universitet eller høgskole, og som arbeider med vitenskapelige undersøkelser. Svært mye forskning er knyttet til naturlige ressurser. Bakgrunn fra naturbruk kan være svært nyttig om du ønsker å bli forsker.

Havforsker

Betegnelse på person som forsker innenfor områder som marinbiologi, oseanografi o.l.

Marinbiolog

Tittel på en som studerer livet i havet og som har universitetsutdannelse innen marinbiologi. Dette er en næring som er spådd enorm vekst i framtiden, og det vil sannsynlig vis bli stor etterspørsel etter fagfolk med relevant bakgrunn.

Røkter

En røkter arbeider på fiskeoppdrettsanlegg og har ansvar for  drift av anlegget, stell og fôring  av fisken fra yngel til ferdig slakt.

Skjelldyrker

En fagarbeider med utdannelse fra akvakultur som har spesialisert seg på dyrking av skjell.