Vg2 fiske og fangst

VG1 Naturbruk Blå

Dette kurset er beregnet for deg som ønsker en utdanning innen fiske, fangst eller oppdrett av fisk og skalldyr.
Uansett hvilken av disse retningene man velger kan man etter utdanningen gå ut i lære for så ta fagbrev.
Det meste av undervisning i Naturbasert produksjon er praktisk rettet, og elevene har praksis en eller flere dager i uka gjennom hele skoleåret.
En del av praksisen foregår ombord på  skolenes egne opplæringsfartøy der du som elev er med på fiske med Garn og Line. I tillegg blir det i perioder utplassering på forskjellige oppdrettsanlegg i regionen der skolen ligger.

De fleste skolene legger til rette for utplassering på større fiskefartøyer, fiskebruk eller på oppdrettsanlegg/slakteri. Alt etter elevenes egne interesser.

I teoritimene gjennomgås temaer som omfatter havmiljø, fiskearter, fangstteori, fangst- og redskapsbehandling, navigasjon og sjøveisreglene, oppdrettstekologi og arter i oppdrett mm.
Elevene gis mulighet til å ta Båtførerprøven på skolen.

I faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) er fokus lagt på praksis i bedrift samt navigasjon og sjøveisreglene, der også skolens

VG2 Fiske og fangst

Dette kurset gir deg en grundig opplæring i de aller fleste forhold knyttet til fiske og fangst.
Sentrale fagområder er navigasjon, skipslære, redskapslære, fangstteknikk og artslære.

Kravet til bestått VG2 Fiske og fangst er en praktisk/muntlig eksamen de yrkesrettede fagene.

Etter endt, og bestått, VG2 Fiske og fangst kan du søke om lærlingplass på fiskefartøy eller lignende, og etter 2 års læretid kan du ta fagbrev.
Behovet for ung arbeidskraft på fiskefartøyer er stort. Næringa tilbyr gode lønns- og arbeidsforhold

Flere av skolene er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, og elever på VG2 kan på enkelte skoler ha mulighet til å avlegge eksamen for Dekksoffiser kl 5.

 

 

Etablerer

Person som skaper sin egen arbeidsplass. Mange nyetableringer skjer med utgangspunkt i det lokale natur- og kulturgrunnlag. Akvakultur er en svært framtidsrettet næring. Det er i tillegg den næringen som vokser hurtigst. Også innenfor videreforedling av fiske- og fangstråvarer ligger det store muligheter for den som vil etablere egen arbeidsplass.

Fisker

En fagarbeider som arbeider med fiske og fangst. Ikke beskyttet yrkestittel.

Fiskerirettleder

Offentlig eller privat ansatt rådgiver med utdannelse fra Norges fiskerihøgskole (Universitetet i Tromsø) eller tilsvarende.

Forsker

Yrkestittel på person som har forsker-utdanning i tillegg til master utdanning fra universitet eller høgskole, og som arbeider med vitenskapelige undersøkelser. Svært mye forskning er knyttet til naturlige ressurser. Bakgrunn fra naturbruk kan være svært nyttig om du ønsker å bli forsker.

Havforsker

Betegnelse på person som forsker innenfor områder som marinbiologi, oseanografi o.l.

Hvalfanger

Mannskap om bord i hvalfangerskute, som arbeider med å fange hval.

Kystskipper

Person som har sertifikat for å føre båter på inntil 200 tonn.

Maskinist

Yrkestittel på teknisk/mekanisk utdannet offiser på båt. Opplæring gis i utdanningsprogram for Industri og teknisk produksjon.

Matros

Betegnelse på mannskap om bord i båt.

Selfanger

Person som driver med selfangst. Arbeidet er sesongbetont.

Skipper

Ansvarshavende offiser på båt.  En skipper har både nautisk utdannelse og en  betydelig fartstid.

Turistvert

Langs norskekysten er det mange muligheter for kreative idéer innen turistnæringen. Med bakgrunn fra fiske- og fangst kan man foreksempel tilby Hvalsafari, Fisketurer for turistgrupper, bedrifter etc. Mulighetene er mange for den som vil og kan.

Veterinær

Yrkestittel forbeholdt personer som har fullført studium ved Norges veterinærhøgskole. Det er et behov for veterinærer med relevant bakgrunn innen for eksempel import og eksport av fisk og fangst etc.