Gartner

Vg3 Gartnernæring

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaksproduksjon.

Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnerfaget kan deles opp i flere kategorier.

  • Frilandsgartneren arbeider med frilandsgrønnsaker, poteter, frukt og bær
  • Veksthusgartneren arbeider med produksjon av blomster, planter og grønnsaker i et regulert klima
  • Hagegartneren arbeider med grøntanlegg og private hager
  • Kommunegartneren arbeider i kommunen med å forvalte parker, friområder og badeplasser til det beste for kommunens brukere
  • Planteskolegartneren arbeider med produksjon av grøntanleggsplanter, frukttre og bærplanter på friland og i regulert klima
  • Anleggsgartneren arbeider med uteområder som idrettsanlegg, parker og offentlige friområder

Gartneren har blant annet god kunnskap om vekstklima og planteformering med ulike teknikker på ulike stadier i plantenes vekst og utvikling.

Vanlige arbeidsoppgaver for gartneren er produksjon av planter og planteprodukter, vedlikehold av planter i grøntanlegg, samt planlegging, logistikk, markedsføring og salg.

Personlige egenskaper

Som gartner er du interessert i planteliv, du er nevedyktig, og du har evne til å stå på når marked, vær og sesong tilsier det. Du har også god kunnskap om bruk og vedlikehold av nødvendig produksjonsutstyr.

Hvor jobber gartnere?

De fleste gartnere arbeider i det private næringsliv, som oftest innen veksthusproduksjon. Det er mange gartnere som arbeider sesongbasert. Du finner også gartnere i offentlig sektor. Disse arbeider med skjøtsel av parker og offentlige uterom. Flere gartnere arbeider innen forskning.

Utdanning

Jobbmuligheter som gartner.
Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnerfaget kan deles opp i flere kategorier.

Frilandsgartneren arbeider med grønnsaker dyrket ute, poteter, frukt og bær

Veksthusgartneren arbeider med produksjon av blomster, planter og grønnsaker i et veksthus (drivhus).

Hagegartneren arbeider med parker og private hager

Kommunegartneren arbeider i kommunen med å forvalte parker, friområder og badeplasser.

Planteskolegartneren arbeider med å lage og selge trær, busker, frukttrær og bærbusker.

Anleggsgartneren arbeider med uteområder, som idrettsanlegg, parker, offentlige friområder, osv.

Vanlige arbeidsoppgaver for gartneren er produksjon av planter og planteprodukter, stell av planter i parker men også planlegging, markedsføring og salg. De fleste gartnere jobber i det private næringsliv og mange driver sin egen bedrift.