29.4.2024 kl 15-16: Dokumentert sikkerhetsopplæring av elever i naturbruk

I møtet vil vi ta opp:

  • Hvilken sikkerhetsopplæring gir vi elevene?
  • Hvilke systemer har skolen for å sikre at elevene får nødvendig opplæring, og dokumentasjon på at de har fått dette?
  • Hvilke utfordringer har dere støtt på, eller støter dere på i arbeidet?
  • Avdelingsledere/kvalitetsledere fra 3 ulike skoler, Vest-Lofoten vgs, Mære Landbruksskole og Hvam vgs forteller hvordan deres skoler tenker om dette, og vi får litt tid til spørsmål og deling av ideer for å løse utfordringer

Innlegg ved:

  • Avdelingsleder og kvalitetsleder i naturbruk og maritime fag ved Vest-Lofoten vgs, Kenneth Eliassen-Winje
  • Anleggsgartner og programfaglærer på Mære Landbruksskole, Kjell Einar Westrum
  • Avdelingsleder i naturbruk landbruk ved Hvam vgs, Ingrid Hedum

Ser vi deg på møtet om dette viktige temaet?

 Du kommer med ved å klikke inn på lenken under 29.4.kl 15.00:

Microsoft Teams 

Delta i møtet nå

Møte-ID: 381 656 228 904