Mulighet for å tilby realfag i Yreksfaglig fordyping på Naturbruk

Det er fortsatt åpning for den realfagsfordypningen som de blant annet har på Skjetlein, såfremt fylkeskommunene (ikke den enkelte skole) ønsker å benytte seg av ordningen som finnes for fleksibilitet i fag- og timefordelingen (se eksempel under punkt 2.4)

Det litt mer omfattende svaret fra Udir, samt begrunnelsen, er som følger:

Spørsmålet er om det er mulig å bruke timer satt av til yrkesfaglig fordypning for å gi elevene på Vg1 naturbruk mulighet til å ta matematikk 1T og ikke bare matematikk 1T-Y.

I utgangspunktet skal elevene som følger Vg1 på yrkesfaglige utdanningsprogram ha 84 timer matematikk (jf. Udir-1-2016,  fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet) og følge læreplanen for 1T-Y eller 1P-Y. Dette vil ikke gi grunnlag for å følge matematikk R1/S1 i Vg2.

Dersom elevene skal få tilbud om matematikk 1T i Vg1, må fylkeskommunen benytte seg av ordningen med fleksibilitet i fag- og timefordelingen (se link). I regelverket framgår det tydelig at det er fylkeskommunen, ikke den enkelte skole, som bestemmer om fleksibiliteten skal tas i bruk.

I veiledningen til ordningen med fleksibilitet i fag- og timefordelingen finnes det et eksempel som nok viser det løpet bl.a. Skjetlein vgs. tilbyr – se eksempel 5 under kap. 2.4 i veiledningen (se link). I eksemplet står det under punktet om flytting av fag at «Matematikk er lagt over tre år: 1T + 1S/R + 2S/R til sammen 420 timer. Dette er mer enn de 224 obligatoriske timene for å få generell studiekompetanse. Timene (420-224 = 196 timer) tas fra prosjekt til fordypning».

Vitnemål
Det var også et spørsmål om det nye skole-administrative systemet Visma-Flyt vil skape problemer for å få godkjent disse (litt spesielle) fagkombinasjonene på vitnemålene. Udir mener dette ikke skal være et problem.