Webinar med erfaringsutveksling og årsmøte 26.mai

Årsmøtet for Naturbruksskolenes Forening ble våren 2020 gjennomført som webinar med erfaringsutveksling. Dette skjedde på grunn av corona-utbruddet og nedstenging av skolene den 12. mars. Mange skoler deltok og bidro med erfaringsutveksling fra nett-undervisning våren 2020. I tillegg ble årsmøtesaker lagt fram for skolene og de kunne gå inn på Digitaltarsmote.no for informasjon og godkjenning av saker og valg av styre.

Klikk her for å laste ned protokoll fra årsmøtet med oversikt over styret.