Årsmøtet i Naturbruksskolenes forening 8. mai på Gjermundnes vgs.

Årsmøtet ble arrangert på Vestnes i Møre og Romsdal 7. og 8.mai.

Det ble et flott og interessant møte med omvisning på Gjermundnes vgs, Stall Sp og Stall Kjersem og foredrag om landbruk og klima med professor Reidar Almås fra Ruralis..

Her kan du lese mer om programmet.

Årsmelding NSF 2018

Årsmøteprotokoll NSF 2018