Invitasjon til årsmøte i Naturbruksskolenes forening.

Årsmøtet arrangeres på Vestnes i Møre og Romsdal 7. og 8.mai.

Det blir omvisning på Gjermundnes vgs, Stall Sp og Stall Kjersem.

Her kan du lese mer om programmet og melde deg på.