Fagdag Naturbrukskolenes Forening 4. februar i Oslo

Naturbrukskolenes Forening inviterer til fagdag mandag 4. Februar 2019
i Bondelagets lokaler i Oslo kl 10-16. Hovedtema blir hva vi kan gjøre i naturbruksutdanningen for å sette fokus på klima og klimasmart landbruk. Vi spiser lunsj i kantina og etter lunsj deler vi oss i to grupper der en blir med Andreas Capjon, for å se Losæter og få orientering om urbant landbruk. Den andre gruppa jobber videre med entreprenørskap og økonomi i fokus. Meld deg på programmet

2019 Fagdag NSF 4. februar