Fagdag for Naturbruksskolenes Forening 6.februar i Oslo

Fagdag for Naturbruksskolenes Forening 2017 blir arrangert  på Landbrukets Hus i Oslo mandag 6. februar.  Vi har fått Ola Hedstein, direktør i Norsk landbrukssamvirke som foredragsholder. Tema er bioøkonomi og grønn konkurransekraft.  Her blir det mulighet for spørsmål og diskusjon.

Ola Hedstein tar utgangspunkt i Veikartet som er laget i samarbeid med NHO Mat og drikke og Bondelaget. Et viktig innspill til det regjeringsoppnevnte utvalget for grønn konkurransekraft. Følg linkene og gå inn og les mer til fagdagen. Grønn konkurransekraft Norsk landbrukssamvirke

Inger Johanne Sveen fra Bondelaget orienterer om aktuelle saker for Naturbruksskolene.
Vi deler oss i mindre grupper etter  lunsj.

Bioøkonomi, klima og miljø i naturbruks undervisninge blir ett viktig tema.Entreprenørskap inn i undervisningen og fagskole tilbud blir et annet viktig tema. Liv Marit Strugstad og  Sissel Nordlund fra Hvam videregående skole vil innlede om dette.Hvam Agroutvikling

Økonomi og driftsledelse er og i fokus. Vi har fått Lars Kjuus  fra Norsk landbruksrådgivning, Øst til å innlede og fortelle om hvordan de legger opp dette faget.

Vi håper på en spennende dag og  mye diskusjon med fokus på bioøkonomi, entreprenørskap og økonomi og driftsledelse!

Velkommen!

Link til påmelding.