Studietur til Sverige 19. til 21. november 2018

Studieturen for Naturbruksskolenes Forening  høsten 2018 gikk fra Älvdalen utbildingssentrum  til Torsta og Eldrimner på Ås ved Østersund..  På veien besøkte vi gårder som driver med bygdeutvikling og tilleggsnæringer i landbruk og skogbruk med Klövsjö Gårdsgyggeri og Humlereiret gårdsrestaurant, Wikners i Peråsen og Teveltunet. Vi fikk også høre mye om friluftsliv og om verdiskaping.

2018 Program studietur Sverige (002)