Nettverkssamling for Naturbruksskolene 18. og 19. november 2019.

Nettverkssamling for lærere som underviser på Naturbruk – 18. og 19. november 2019 på Søgne videregående skole.
– samlingen skal gi inspirasjon, nye ideer og erfaringsutveksling

Mandag 18. november
Felles buss fra Kristiansand til Søgne med avgang kl 10.00

Lunsj på Søgne vgs.

Felles tema for samlingen er:
• Nye læreplaner
• Tilrettelagt undervisning
• Ulike tema i faggrupper
• Internasjonalisering og EUROPEA


Etter felles foredrag, deler vi inn i ulike faggrupper. Målet er utveksling av undervisningsopplegg – Nye ideer mm.

Faggrupper: Lærere på husdyr- og planter og ansatte på gårdsbruk – Hest og Hovslager – Skogbruk – Naturbasert aktivitet og produksjon – Anleggsgartner – Akvakultur – Lokalmat og verdiskaping – Dyrefag og hund – Villmarksliv – Internasjonalisering – Økonomi, driftsledelse og entreprenørskap – Skoleledelse

Omvisning på Søgne med vekt på det feltet faggruppa er interessert i.
Buss til Lindesnes med overnatting på hotell der ute.

Tirsdag 19. november
Faggruppene fortsetter:
• Videre arbeid med nye læreplaner i faggruppene.
• Internasjonalisering og EUROPEA
• Tilrettelagt undervisning
• Innspill til andre tema – kom med ideer!

Lunsj på Lindesnes Fyr.

Etter lunsj blir tema: Dyrefaget og behov for lærlinger – Villmarksliv – Vertskap – Guiding i grupper og andre tema som meldes inn.

Det er tog eller flyforbindelser til og fra Kristiansand med flere avganger både morgen, ettermiddag og kveld!

Sett av datoene og bli med på nettverkssamling

ARRANGØRER:
Naturbruksskolenes forening i samarbeid med Søgne videregående skole og Fagnettverk for naturbruk i Hordaland.

For mer info kontakt natrubruksskolenes forening ved Rita Backer Natvig, e-post: [email protected]