Naturbruk - et naturlig valg!

Naturbruk gir deg mulighet til å velge en annerledes skolehverdag!

På denne nettsiden kan du finne ut hvilke muligheter naturbruk gir for videre studier eller yrker. Du kan finne den naturbruksskolen som er nærmest der du bor eller den skolen som har akkurat det tilbudet du er interessert i.

 

Mari Anne Berg fra Lørenskog er nå faglærer i kroppsøving på Bingsfoss ungdomsskole. Hun tar fr ...
Rikke Helen Bech går på Sogn videregående skole. Hun tar Vg1 Naturbruk med fokus på anleggsga ...
Studiekompetanse er billetten til videre studier! Du blir russ og enormt mange yrkesmuligheter å ...
Side 2 av 2