mandag, 29 november 2010 15:22

VG2 Reindrift

Skrevet av  Naturbruksskolen
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)


Opplæring i felles programfag skal bidra en helhetlig forståelse av reindriften og ivareta og utvikle kunnskaper om reindrift innenfor rammen av forskningsbasert og tradisjonell reindriftssamisk kunnskap.

I faget Reindriftsbasert produksjon er det praksis i bedrift to uker i løpet av skoleåret. Slakting, temming, råvarehåndtering og matproduksjon er sentralt. Samarbeid med organisasjoner og bedrifter er også en del av faget.

I faget Reinen og dens naturmiljø er beitekunnskaper og kunnskaper om nytteplanter viktig. Reinens anatomi, landskapsforhold, statistikk og forskning inngår i opplæringen i faget.

I faget Økonomi og ressursforvaltning gis opplæring i regnskap, lover og avtaleverk, bedriftsetablering og rovviltforvaltning.

I tillegg har elevene prosjekt til fordypning og fellesfag (samisk, norsk, engelsk, kroppsøving, samfunnsfag).

 

Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeina har landslinje for Vg2 Reindriftsfag.

Lest 2865 ganger Sist redigert torsdag, 01 november 2012 12:36