lørdag, 13 november 2010 07:01

VG1 Naturbruk

Skrevet av  Naturbruksskolen
Ranger denne artikkelen
(27 Stemmer)

 

VG1 Naturbruk er for mange første året på videregående skole. Innholdet varierer siden skolene har ulike profiler på VG1 Naturbruk. Felles er at du får være mye ute og arbeide i naturen og i ulike avdelinger på skolen eller i bedrifter. Du lærer om dyr, fisk, friluftsliv, miljøvern, landbruk, maskiner og om produksjon av varer og tjenester.

Naturbruk er et allsidig utdanningsprogram som passer for deg som er opptatt av natur og miljø og ønsker et yrke i kontakt med naturen eller en studiekompetanse basert på praktisk naturkunnskap. Naturbruksutdanning tilbyr en inspirerende blandning av teori og praksis på spennende skoler på lag med naturen.

Vg1 Naturbruk gir deg grunnleggende kunnskap om planter, fisk og dyr, om arbeid i naturbruksyrker og om sammenhengene i naturen. På Vg1 kan du, avhengig av skolens profil og dine egne valg i prosjekt til fordyping, blant annet stelle dyr eller jobbe i oppdrettsanlegg, drive med friluftsliv og fiske, kjøre hest og traktor, bruke motorsag og mekke.

Avhengig av hvilke programområder du velger på Vg2 og Vg3 kan du få studiekompetanse, yrkeskompetanse i skole eller ta fagbrev.

Studiekompetanse

Gjennom å velge Vg3 naturbruk (studieforberedende) eller Vg3 Allmennfaglig påbygning får du generell studiekompetanse med mulighet for opptak til de fleste studier ved universitet og høgskoler. For opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse. Det er mulig å bruke prosjekt til fordyping på Vg1 og Vg2 til realfagsfordypning.

Yrkeskompetanse

Yrkeskompetanse som agronom eller gartner får du etter bestått Vg3 Landbruk eller Vg3 Gartnernæring som er 3-årige yrkesutdannelser i skole.

Fagbrev

Etter flere av programområdene på Vg2 kan du søke læreplass og etter to år i lære gå opp til fagprøve for å få fagbrev. Dette gjelder akvakulturfaget, anleggsgartnerfaget, idrettsanleggfaget, fiske og fangst, hestefaget, hovslagerfaget, reindriftsfaget og skogfaget.

 

Inntakskrav for vg 1 Naturbruk er grunnskole eller tilsvarende.

Link til læreplanen.

 

Lest 9285 ganger Sist redigert torsdag, 11 april 2013 08:10