Fiske og fangst

Jobbmuligheter innen fiske og fangst

Bestmann

Arbeidsleder på fiskebåt.

Etablerer

Person som skaper sin egen arbeidsplass. Mange nyetableringer skjer med utgangspunkt i det lokale natur- og kulturgrunnlag. Akvakultur er en svært framtidsrettet næring. Det er i tillegg den næringen som vokser hurtigst. Også innenfor videreforedling av fiske- og fangstråvarer ligger det store muligheter for den som vil etablere egen arbeidsplass.

Fisker

En fagarbeider som arbeider med fiske og fangst. Ikke beskyttet yrkestittel.

Fiskerirettleder

Offentlig eller privat ansatt rådgiver med utdannelse fra Norges fiskerihøgskole (Universitetet i Tromsø) eller tilsvarende.

Forsker

Yrkestittel på person som har forsker-utdanning i tillegg til master utdanning fra universitet eller høgskole, og som arbeider med vitenskapelige undersøkelser. Svært mye forskning er knyttet til naturlige ressurser. Bakgrunn fra naturbruk kan være svært nyttig om du ønsker å bli forsker.

Havforsker

Betegnelse på person som forsker innenfor områder som marinbiologi, oseanografi o.l.

Hvalfanger

Mannskap om bord i hvalfangerskute, som arbeider med å fange hval.

Kystskipper

Person som har sertifikat for å føre båter på inntil 200 tonn.

Maskinist

Yrkestittel på teknisk/mekanisk utdannet offiser på båt. Opplæring gis i utdanningsprogram for Industri og teknisk produksjon.

Matros

Betegnelse på mannskap om bord i båt.

Selfanger

Person som driver med selfangst. Arbeidet er sesongbetont.

Skipper

Ansvarshavende offiser på båt.  En skipper har både nautisk utdannelse og en  betydelig fartstid.

Turistvert

Langs norskekysten er det mange muligheter for kreative idéer innen turistnæringen. Med bakgrunn fra fiske- og fangst kan man foreksempel tilby Hvalsafari, Fisketurer for turistgrupper, bedrifter etc. Mulighetene er mange for den som vil og kan.

Veterinær

Yrkestittel forbeholdt personer som har fullført studium ved Norges veterinærhøgskole. Det er et behov for veterinærer med relevant bakgrunn innen for eksempel import og eksport av fisk og fangst etc.