fredag, 27 april 2012 15:58

Linjeoversikt

VG1 Naturbruk VG2 Akvakultur Akvakulturfaget Fagbrev Fagbrev
Fiske og fangst Fiske og fangst
Anleggsgartner & Idrettsanleggsfaget Anleggsgartnerfaget
Idrettsanleggsfaget
VG2 Landbruk og Gartnernæring VG3 Gartnernæring Yrkeskompetanse
VG2 Landbruk
VG2 Heste og Hovslagerfaget Hestefaget Fagbrev
Hovslagerfaget
VG2 Reindrift Reindriftsfaget
VG2 Skogbruk Skogfaget
Naturbruk, Studieforberedende Generell eller spesiell studiekompetanse
Påbygning til generell studiekompetanse