Tilbudsoversikt

1. år

Naturbruk

Linjer med fagbrev 2., 3. og 4. år

2. år
Akvakultur

3. og 4. år
Akvakulturfaget

2. år
Fiske og fangst *

3. og 4. år
Fiske og fangst

2. år
Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag **

3. og 4. år
Anleggsgartnerfaget

2. år
Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag **

3. og 4. år
Idrettsanleggfaget

2. år
Heste- og hovslagerfaget

3. og 4. år
Hestefaget

2. år
Heste- og hovslagerfaget

3. og 4. år
Hovslagerfaget

2. år
Reindrift

3. og 4. år
Reindriftfaget

2. år
Skogbruk

3. og 4. år
Skogfaget

(*) Kan tas som kryssløp fra Vg1 resturant- og matfag eller tilsvarende

(**) Kan tas som kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende

Alle programområder har opplæring i bedrift 3. og 4. år

Linjer med yrkeskompetanse 2., 3. og 4. år

2. år
Landbruk og gartnernæring

3. og 4. år
Landbruk

2. år
Landbruk og gartnernæring

3. og 4. år
Gartnernæring

Linjer med generell eller spesiell studiekompetanse 2. og 3. år

2. år
Alle programområder

3. år
Naturbruk
(studieforberedende)

2. år
Alle programområder

3. år
Påbygging til generell studiekompetanse