Studiekompetanse

Vg3 Naturbruk studieforberedende

Studiekompetanse

Denne studieretningen gir deg mulighet til å få studiekompetanse. Studiekompetansen fungerer som “inngangsbillett” hvis du tenker å studere videre på høgskoler og universitet. Naturbruk gir en “grønn” forståelse og erfaring som vil være etterspurt på arbeidsmarkedet i tiden framover.

Det er mange som foretrekker å kombinere en praktisk rettet utdanning på VG1 og VG2 med et kurs som gir studiekompetanse. I tillegg til fellesfag med norsk, historie og kroppsøving kan du gjennom VG3 fordype deg ytterligere i utvalgte programfag.

Studieforberedende med naturforvaltning

Naturforvaltningsfaget skal fremme kompetanse i forvaltning av natur og ressursar med tanke på at naturen har egenverdi og skal gi et godt livsgrunnlag for mennesket nå og i framtida. Naturforvaltning har rotfeste i tradisjonelle, naturbaserte næringer samtidig som det gir grunnlag for berekraftig nærings- og samfunnsutvikling i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Naturforvaltning skal gi elevene kunnskap om forvaltning av naturressursar på land og i havet. I dette inngår også naturforvaltning knyttet til samiske område. Programfaget skal  gi elevane innsikt i naturbasert næringsutvikling og yrkesutøving der berekraftig forvaltning av naturressursar inngår.

Valgfrie programfag kan være ulikt avhengig av skole:

 • Feltarbeid i naturbruk
 • Biologi 2
 • Matematikk – R1 og 2P
 • Naturfag
 • Geofag

Naturforvalningsstudiet vil gi deg økt forståelse for både vern og bruk av norsk natur. For å oppnå dette er vi mye ute for å oppleve og lære. Eksempler:

 • Prøvefiske i ferskvann
 • Kanoturer i elver og fjorder
 • Sporregistrering av store rovdyr
 • Helse og sikkerhet i vinterfjellet
 • Kulturopplevelser på fjellgård i sameland
 • Besøke naturvernområder og krigsminner
 • Fjelltur på høsten
 • Havtur på våren

De fleste skolene driver tverrfaglig samarbeid mellom alle fag og på turer, øker ditt faglige utbytte og gjør deg bedre i stand til å forstå og påvirke verden vi lever i.