Hest- og hovslagerfaget

Vg1 Hestefag

Vg1 hest er eit tilbod til deg som er interessert i å lære meir om hest, anten du har ambisjonar om å jobbe i hestefaget, eller vil drive med hest som hobby. Du må ikkje ha eigen hest for å gå på hestelinjen, men om du har, så har vi plass til den i skulen sin stall.

På Vg1 hest jobber du med ulike tema som er relatert til hest og stalldrift, mellom anna riding, kjøring, stallarbeid og stalldrift, salmaking og arbeid med maskinar som er brukt i hestefaget. Ein del av undervisninga er teoretisk.

Etter Vg1 hest kan du fortsette på Vg2 heste- og hovslagerfag.

For å søke Vg1 hest må du søke på Naturbruk med hest på VIGO.

Vg2 Heste- og hovslagerfag

Vg2 heste- og hovslagerfag er linjen for deg som mener at hest er ein naturleg del av hverdagen!

Det er 17 timer undervisning i programfag knytta til hest Hver eneste uke. Det er variert undervisning gjennom hele året i riding  med dressur, sprang, tur, terreng,. Faget inneholder kjøring med dressur, presisjon, arbeidskøring og køring i skogen.

I tillegg lærer du trav, salmaker, utstilling, stalldrift og generell håndtering og daglig stell av hest. Du kan også  velge mellom å arbeide i en hesterelatert bedrift, eller fordype deg i ulike fag på skole.

Etter Vg2 kan du gå videre på Vg3 påbygging med generell studiekompetanse, eller du kan gå ut i lære i heste- eller hovslagerfaget. Etter to år i lærebedrift kan du få fagbrev

Hva kan du bli?

Dyrepleier

Arbeider med stell av dyr i dyrepark, kennel, dyrebutikk, dyreklinikk, sirkus etc. Toårig studie ved Norges veterinærhøgskole. Krever generell studiekompetanse, gjerne fra naturbruk.

Dyrlege / veterinær

Yrkestittel forbeholdt personer som har fullført studium ved Norges veterinærhøgskole.

Naturbruk gir deg grunnleggende kompetanse og svært gode forutsetninger for videre studier. Du må ha spesiell studiekompetanse for å komme inn på veterinær studiet.

Hestefaglært

En person som har bestått fagprøve innen hestefaget, og som vurderer, planlegger og gjennomfører alle typer aktiviteter med hest. Person som passer, trener og rir / kjører hester og har bred kunnskap om stell, røkt og av hest. Aktuelle jobber som hestefaglært er drift av stall/stutteri, travtrening/-kjøring, galopptrening/-riding, turriding, mosjonsriding eller hesteturisme.

Hovslager

Person som har fagbrev som hovslager og som hovedsakelig arbeider med å sko hester. Det vil si ta mål av hovene, tilpasse sko, og setter disse på hoven.  For å forebygge skade, beskjærer en hovslageren hovene på hester og i noen tilfeller også på storfe. En hovslager kan smi og fremstille sko til ulike formål, i tillegg til bruk og vedlikehold av verktøy.

Ridelærer

Person som gir instruksjon i kunsten å ri.  Hestefaget innenfor naturbruk gir bred kunnskap om stell og røkt av hest.  Som ridelærer er det viktig at du evner å videreformidle kunnskap  om hest til andre.

Rytter/hestetrener

Person som passer, trener og rir / kjører hester. Hestefaget innenfor naturbruk gir bred kunnskap om stell og røkt av hest. Som rytter/hestetrener jobber du med drift av stall/stutteri, travtrening/-kjøring, galopptrening/-riding, turriding, mosjonsriding og/eller hesteturisme.

Røkter

Person som passer, trener og rir / kjører hester. Hestefaget innenfor naturbruk gir bred kunnskap om stell og røkt av hest. Som rytter/hestetrener jobber du med drift av stall/stutteri, travtrening/-kjøring, galopptrening/-riding, turriding, mosjonsriding og/eller hesteturisme.