Dyrefag

Vg1 Dyrefag

Vil du lære om dyr? På dyrefag får du jobbe med mange ulike dyreslag. Du har øvingar i fjøset med ku, sau og høns. I  smådyravdelinger lærer du handtering, fôring og stell av dyr som er vanlege i dyrebutikkar. Du er med og driv hundekennel, og er i stall og ridehall med hest. På dyrefag får du kjøre traktor, og jobbe praktisk på garden. Dyrefag handlar òg om korleis vi kan foredle produkt frå dyra som mjølk og ull, og korleis ein kan gjennomføre tenester for andre, gjennom gardsbesøk eller aktivitetar for born. Du får òg lære om korleis vi kan bruke naturen aktivt til friluftsliv, og korleis vi kan ta vare på naturen.

Etter Vg1 dyrefag kan du gå videre på Vg2 Landbruk og gartnerinæring med dyrehelse eller Vg2 landbruk og gartnerinæring med hundefag.

For å søke Vg1 dyrefag må du søke på Vg1 Naturbruk med dyrefag på VIGO.

Vg2 Hundefag

Dette er linja for deg som vil ha hund som yrke!

Hundefag er eit populært fag. Gjennom praksis med mange ulike hundar og entreprenørskap vil du lære å trene, fôre og stelle hund, utvikle ein tjenestehund, drive ein bedrift, instruere i hundefag, bidra i rehabilitering m.m.

Vi trur på å lære gjennom å arbeide praktisk! Du er med å starte ein ekte hundekennel på skolen, og får gjennom 3 uker utplassering prøve deg i ulike yrker med hund, i Norge eller utlandet.

For å søke Vg2 hund må du søke på Vg2 Landbruk og gartnerinæring med hund i VIGO.

Vg2 Dyrehelse

Har du ambisjonar om å arbeide med omsorg for dyr?

Då er Vg2 dyrehelse noko for deg.

Her lærer du om dyras anatomi, fysiologi, og helse. Gjennom praktiske øvingar og teori, vil du lære om mange ulike dyrearter og deira særeigne krav til miljø, fôr og stell. Praktisk erfaring er viktig i opplæringa. Gjennom 3 ukers utplassering i dyreklinikk, hjelpeorganisasjonar for dyr eller dyrebutikk i Noreg eller utlandet, får du prøve deg i typiske dyreomsorgsyrker.

For å søke Vg2 dyrehelse må du søke på Vg2 Landbruk og gartnerinæring med dyrehelse i VIGO.

Hva kan du bli?

Dyrepleier

Arbeider med stell av dyr i dyrepark, kennel, dyrebutikk, dyreklinikk, sirkus etc. Toårig studie ved Norges veterinærhøgskole. Krever generell studiekompetanse, gjerne fra naturbruk.

Dyrlege / veterinær

Yrkestittel forbeholdt personer som har fullført studium ved Norges veterinærhøgskole.