VÅRE TILBUD

Naturbruksskolene

Hvilken skole passer for deg?

Finn din skole i kartet. Her får du oversikt over alle naturbruksskolene og kan sortere på linje eller fylke for å få oversikt over hvilke skoler som tilbyr linjen du ønsker deg og hvor disse skolene holder til.

Internasjonalisering for elever og lærere på naturbruk

Internasjonalt samarbeid gir ny inspirasjon og faglig påfyll!

Gjennom Erasmus+ kan dere søke støtte til:

  • Praksisopphold for elever på en godkjent naturbruksskole eller opplæring i bedrift/opplæringsorganisasjon
  • Mobilitetsmidler for lærere og ansatte på naturbruksskoler til kortere eller lengre opphold i utlandet.
  • Støtte til å delta på møter i utlandet med fagtema som er relevant for skolen din og for å få satt av tid til å bli kjent med nye samarbeidspartnere.

Gå inn og se på Erasmus+ for yrkesfaglig opplæring.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

AKTUELT

Webinar med erfaringsutveksling og årsmøte 26.mai

4. august 2020

Årsmøtet for Naturbruksskolenes Forening ble våren 2020 gjennomført som webinar med erfaringsutveksling. Dette skjedde på grunn av corona-utbruddet og nedstenging […]

Les mer »

Nettverkssamling for Naturbruksskolene 18. og 19. november 2019.

5. august 2019

Nettverkssamling for lærere som underviser på Naturbruk – 18. og 19. november 2019 på Søgne videregående skole.– samlingen skal gi […]

Les mer »