Årsmøte i Naturbruksskolenes Forening er utsatt!

Naturbruksskolenes Forening skulle ha avholdt årsmøtet den 20. og 21. april 2020 på Skjetlein og Øya videregående skoler.
På grunn av corona-epidemien har vi avlyst årsmøtet på Øya og Skjetlein og jobber for å arrangere et webinar for naturbruksskolene i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Målet er å få til erfaringsutveksling mellom skolene og samtidig få avholdt årsmøte. Følg med på Nyhetsmailene til Naturbruksskolenes Forening!