Hordaland

Oppføringer RSS

Austevoll vidaregåande skule

5393 Storebø
fia.hfk.no

Telefon56182000
E-post

Fusa vidaregåande skule

5649 Eikelandsosen
fuv.hfk.no

Skolen tilbyr TAF-marin (teknisk allmenne fag). Det er en 4-årig utdanning med fagbrev i akvakultur og studiekompetanse. Ta kontakt med skulen for nærare informasjon.  

Telefon56580900
E-post

Hjeltnes vidaregåande skule

5730 Ulvik
www.hjeltnes.vgs.no

Skolen har utviklet egen profil innen naturbasert reiseliv. Vg1 Naturbasert reiseliv Vg2 Naturbasert reiseliv Vg3 Studieførebuande naturbruk m/vekt på naturbasert reiseliv

Telefon56538800
E-post

Stend vidaregåande skule

Fanaveien 249, 5244 Fana
www.stend.no

Stend vidaregåande skule ligger like utenfor Bergen by med nær tilgang til fjord, fjell, skog og jordbruksområder. Vi satser på et BYNÆRT naturbruk der vi har fokus på dyr (produksjonsdyr, smådyr og hund), friluftsliv og hest i tillegg til landbruk. Sten ...

Telefon55918800
E-post

Voss jordbruksskule

5710 Skulestadmo
voj.hfk.no

Vg 1 med Hestefag, Villmarksliv & Friluftsliv, Driftsoperatør skiheis og Innleiande karrieresenter m/naturbruk, bygg & anlegg og TIP Vg 2 Villmark, Landbruk og gartnarnæring og SkogbrukVg 3 Landbruk og Studieforebuande naturbruk 3-årig tilrettel ...

Telefon57305400
E-post