Voksenopplæring

Voksne kan også gå naturbruk!

Det finnes tilbud om å ta agronom på naturbruksskoler i hele landet. Det er også tilbud om gartner på deltid. Det vanlige er at en har samlinger på skolen kombinert med arbeid via nett.

Voksne som ikke har brukt opp retten til videregående opplæring kan delta på slike tilbud i tillegg til ordinære klasser. Dersom du allerede har gått videregående skole (brukt opp retten) kan du komprimerte tilbud.

Noen steder er tilbudet helt eller delvis finansiert av fylkeskommunen/landbruksnæringen mens andre steder må du betale alt selv.

Her er oversikt over skoler med tilbud for voksne.

På Sogn Jord- og Hagebruksskule tilbyr vi nett-/samlingsbasert Vg3, slik at det skal vera mogleg å ...
Jønsberg VGS tilbyr landbrukskurs for voksne. Målgruppen for kurset er bønder og andre som har b ...
Hjeltnes vidaregåande skule tilbyr gartnarutdanning på deltid over to år. Målgrupper: - vaksn ...
Kombiner utdanning i landbruket med jobben! Gjennom helgesamling ein gong i månaden og oppgåvelø ...
Vi tilbyr 1-årig komprimert landbrukskurs. Kontaktinformasjon Vinterlandbruksskulen på JærenLan ...
Natur videregående tilbyr 3-årig kveldskurs for å bli agronom eller gartner. Agronom - 3-årig k ...
Ål videregående skole har nettbasert agronomutdanning i samarbeid med Buskerud BSF. Mer info. Kon ...
Hvam videregående skole har tilbud om modulbasert landbrukskurs for voksne. Kontaktinformasjon Hv ...
Kalnes videregående skole har tilbud om nettbasert agronomutdanning for voksne. Kontaktinformasjon ...
  Mære Landbruksskole - utdanner de som utvikler distriktene. Mære har tilbud om nettbasert a ...
  Søve videregående skole har tilbud om 2 årig agronomkurs for voksne. Kurset er på deltid og ...
  Vi tilbyr ettårig komprimert agronomkurs for voksne. Ta kontakt for mer informasjon. Kontaktin ...