fredag, 27 april 2012 15:56

Hva er Naturbruk?

Naturbruk er et utdanningsprogram på videregående skole.

Naturbruk gir deg mulighet til å velge en annerledes skolehverdag!

Du er mye ute, jobber mye praktisk og knytter teori og praksis sammen.

Du fordyper deg i din interesse - dyr, maskiner, planter, fiske, friluftsliv eller noe annet.

Kanskje du vil bo på internat og ha mye sosialt sammen med andre som har samme interesser som deg.

På naturbruk lærer du om bruk av naturen i yrke eller fritid.

Du bør like å være ute og arbeide med dyr, planter og maskiner. Noen dager blir du skitten mens andre dager er du mer inne og jobber med bøker og pc.