onsdag, 17 november 2010 23:08

VG2 Anleggsgartner- og idrettsanleggfag

Skrevet av  Naturbruksskolen
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)

 

Daglig arbeid i anleggsgartnerfaget er bygging og vedlikehold av utearealer og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg. Det kan være privathager, kirkegårder, offentlige og private parker og friområder, veier, plasser, annen infrastruktur og natur- og kulturmark. Arbeidet omfatter både manuelt og maskinelt arbeid og bruk av instrumenter, for eksempel nivelleringsutstyr. Kvalitetsmessig utføres arbeidet i henhold til norske og internasjonale standarder, herunder forståelse og bruk tegninger. Arbeidet skal utføres i samsvar med HMS-lovgivningen.

 

 

Lest 3564 ganger Sist redigert torsdag, 01 november 2012 12:04