onsdag, 17 november 2010 23:06

VG2 Skogbruk

Skrevet av  Naturbruksskolen
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Skogbruket er en allsidig næring som forvalter store nasjonale verdier og ressurser i skog og utmark.

VG2 – Skogbruk passer for deg som

* er glad i å være ute i naturen
* ønsker å arbeide med skog og utmark
* vil ta fagbrev i skogbruk
* tenker å ta en høgskole eller universitetsutdannelse i skogbruk eller naturforvaltning
* skal drive egen skogeiendom

Programfag:

Skogskjøtsel, utmark og bedrift
Programfaget handler om skogskjøtsel (stell og drift av skogen fra ”vogge til grav”) basert på kunnskap om økologi, miljø, økonomi og tekniske løsninger. Faget tar også for seg aktiviteter og tilbud for allmennheten, basert på skog- og utmarksnæring. Forretningsplan og bedriftsetablering, marked, planverk og økonomiske kalkyler inngår i programfaget. Videre handler programfaget om digitale verktøy knyttet til skog- og utmarksproduksjon.

Drift og vedlikehold
Programfaget omfatter tynning, hogst og uttransport av virke med bruk av relevant teknologi. Det dreier seg om planlegging og drift etter skogbruksplan og gjeldende regelverk. Videre inngår aktuell digital programvare for planlegging, drift og dokumentasjon. Oppbygging og vedlikehold av produksjonsutstyr og anlegg inngår i programfaget. Regelverket for helse, miljø og sikkerhet, og kvalitetskravene til arbeidsprosesser og produkter står også sentralt.

Fellesfag:

Engelsk
Kroppsøving
Norsk
Samfunnsfag

Prosjekt til fordypning

 

Læreplan for Vg2 Skogbruk

 

Nettside om utdanning og yrker innen skogbruk

Lest 3567 ganger Sist redigert torsdag, 11 april 2013 08:08