lørdag, 13 november 2010 07:11

Yrkeskompetanse

Naturbruk fører frem til ulike former for yrkeskompetanse.

Gjennom kombinasjon av teori og praksis arbeider elevene med oppgaver de møter i arbeidslivet.

Tre år på skole:

 

  • Agronom - landbruk
  • Gartnernæring

 

To år i skole og to år i lære:

 

  • Akvakulturfaget
  • Fiske og fangst
  • Hestefaget
  • Hovslagerfaget
  • Anleggsgartnerfaget
  • Idrettsanleggsfaget
  • Skogfaget
  • Reindriftsfaget