søndag, 21 november 2010 19:17

Hvem passer naturbruk for?

Innholdet på naturbruk har blitt ganske mangfoldig siden en har mulighet til å få yrkeskompetanse og studiekompetanse på naturbruksskoler.

Stadig flere velger naturbruk fordi de ønsker en mer praktisk skolehverdag der en får arbeide med dyr og maskiner samtidig som en tar studiekompetanse. Det kan være de som vil inn på veterinær høyskolen, politihøyskolen eller bli ingeniør.

Mange velger og naturbruk fordi de vil arbeide innen naturbruksyrker som landbruk, gartneri, analeggsgartner, fiske og fangst, akvakultur eller skogbruk.

Mange naturbruksskoler legger godt tilrette for ungdom med spesielle behov ved at en har små grupper, tett oppfølging fra voksne og praktiske arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte.