søndag, 26 desember 2010 21:29

Om naturbruk

Naturbruk er en innfallsport til arbeid innen naturbruksyrker.

Opplæring er praktisk rettet der mye foregår ute, i tekniske avdelinger eller i dyreavdelinger.

Det er et mål å utvikle forståelse for sammenheng mellom biologisk produksjon, menneskelig aktivitet og bærekraftig utvikling.

Programfagene i vg1 (1. klasse) består av tre hovedområder:

Naturbasert produksjon og aktivitet.

  • Stell av planter, dyr og fisk.
  • Høsting av naturressurser og foredling.

Drift, tjenesteyting og forvaltning.

  • Teknikk.
  • Teknikk og håndverk i produksjonsprosessene.
  • Praktisk bruk av utstyr.
  • Materialkunnskap.

Arbeid og miljø.

  • Sammenheng mellom yrkesutøvelsen og miljøet.
  • Krav og normer i arbeidslivet.
  • Lover og regelverk.Sikkerhets- og miljøtiltak.