Akvakultur

Jobbmuligheter innen akvakultur.

Akvakultur, fagoperatør

En fagoperatør i akvakultur røkter og fôrer opp organismer som lever i vann. Yrkestittelen krever bestått fagprøve i akvakulturfaget.

Etablerer

Person som skaper sin egen arbeidsplass. Mange nyetableringer skjer utifra det lokale natur- og kulturgrunnlag. Akvakultur er en svært framtidsrettet næring. Det er i tillegg den næringen som vokser hurtigst. Også innenfor videreforedling av fiske- og fangstråvarer ligger det store muligheter for den som vil etablere egen arbeidsplass.

Fiskeoppdretter

Et annet navn på Akvakultur, fagarbeider. Yrkestittelen er  knyttet til utdanningsprogram for naturbruk. Etter fullført Vg1 Naturbruk og Vg2 Akvakultur, kan du fortsette i lære på et oppdrettsanlegg og ta fagprøven.

Fiskerirettleder

Offentlig eller privat ansatt rådgiver med utdannelse fra Norges fiskerihøgskole (Universitetet i Tromsø) eller tilsvarende.

Forsker

Yrkestittel på person som har master utdanning fra universitet eller høgskole, og som arbeider med vitenskapelige undersøkelser. Svært mye forskning er knyttet til naturlige ressurser. Bakgrunn fra naturbruk kan være svært nyttig om du ønsker å bli forsker.

Havforsker

Betegnelse på person som forsker innenfor områder som marinbiologi, oseanografi o.l.

Marinbiolog

Tittel på en som studerer livet i havet og som har universitetsutdannelse innen marinbiologi. Dette er en næring som er spådd enorm vekst i framtiden, og det vil sannsynlig vis bli stor etterspørsel etter fagfolk med relevant bakgrunn.

Røkter

En røkter arbeider på fiskeoppdrettsanlegg og har ansvar for  drift av anlegget, stell og fôring  av fisken fra yngel til ferdig slakt.

Skjelldyrker

En fagarbeider med utdannelse fra akvakultur som har spesialisert seg på dyrking av skjell.