Gartner

Jobbmuligheter som gartner.


Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnerfaget kan deles opp i flere kategorier.

Frilandsgartneren arbeider med grønnsaker dyrket ute, poteter, frukt og bær

Veksthusgartneren arbeider med produksjon av blomster, planter og grønnsaker i et veksthus (drivhus).

Hagegartneren arbeider med parker og private hager

Kommunegartneren arbeider i kommunen med å forvalte parker, friområder og badeplasser.

Planteskolegartneren arbeider med å lage og selge trær, busker, frukttrær og bærbusker.

Anleggsgartneren arbeider med uteområder, som idrettsanlegg, parker, offentlige friområder, osv.

Vanlige arbeidsoppgaver for gartneren er produksjon av planter og planteprodukter, stell av planter i parker men også planlegging, markedsføring og salg. De fleste gartnere jobber i det private næringsliv og mange driver sin egen bedrift.