Landbruk

Jobbmuligheter innen landbruk.

Avløser

Ikke beskyttet tittel. Person som utfører det nødvendige arbeidet på en gård når gårdbrukeren har ferie eller fri. En avløser vil ha store fordeler av å ha agronom-utdanning, men det er ikke et krav.

Agronom

Agronom er tittelen på en som har landbruksutdannelse (Vg3 Landbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold, storfedrift, drive ”opplevelseslandbruk” knyttet til turisme, arbeide med miljøvern, naturforvaltning og skjøtsel knyttet til kulturlandskap.

Bonde

Betegnelse på en person som driver en landbrukseiendom. Det er ingen formelle krav til utdanning, men det er en fordel å ha agronom- eller skogbrukerutdanning.

Dyrepleier

Arbeider med stell av dyr i dyrepark, kennel, dyrebutikk, dyreklinikk, sirkus etc. Toårig studie ved Norges veterinærhøgskole. Krever generell studiekompetanse, gjerne fra naturbruk.

Dyrlege

Yrkestittel forbeholdt personer som har fullført studium ved Norges veterinærhøgskole.

Naturbruk gir deg grunnleggende kompetanse og svært gode forutsetninger for videre studier.

Friluftsliv, veileder

Naturbruk kan gi et godt grunnlag for veiledning i friluftsliv og for studier i friluftsliv ved høgskole.

Fritidsleder

Yrkestittel for person som arbeider med å aktivisere mennesker. Ferdigheter og kunnskaper i naturbruk kan være svært relevante, og det kan være en fordel å ha god kontakt med dyr.

Gjeter

Navn på den som har tilsyn med husdyr på beite. Vedkommende må like å være alene, være glad i natur og dyr. Det er en fordel om du verken er selskapssyk eller mørkredd.

Gårdbruker

Betegnelse på en person som driver en landbrukseiendom. Det er ingen formelle krav til utdanning, men det er en fordel å ha agronom- eller skogbrukerutdanning.

Inseminør

Person som arbeider med kunstig sædoverføring hos husdyr. Det er en fordel å ha grunnutdanningen fra naturbruk.

Landbruksmaskin-mekaniker, fagarbeider

Yrkestittel knyttet til utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon. Etter to år på skole går har du to år i lære på Landbruksmaskinmekanikerfaget. Denne typen mekanikere har spesialisert seg innenfor landbruksmaskiner og kan bruke, vedlikeholde og reparere slike.

Landbruksvikar

Person som er tilsatt av kommunen for å arbeide på gårdsbruk når gårdbruker har ferie, er syk eller på annen måte er forhindret fra å gjøre det daglige arbeidet (Se også avløser.)

Landmåler

Person som arbeider med å nedtegne og utarbeide ulike typer kart. Denne tittelen krever høgskoleutdanning.

Praktikant

I landbrukssammenheng er dette betegnelsen på en person som arbeider i landbruket uten at det kreves formell utdanning.

Reindrifter

En person som arbeider med rein og reindrift, enten som eier eller som avløser/vikar.

Røkter

Person som passer, trener og rir / kjører hester. Hestefaget innenfor naturbruk gir bred kunnskap om stell og røkt av hest. Som rytter/hestetrener jobber du med drift av stall/stutteri, travtrening/-kjøring, galopptrening/-riding, turriding, mosjonsriding og/eller hesteturisme.

Utmarkstekniker

Person som arbeider med veiledning, oppsyn og planlegging i utmark. De fleste utmarksteknikere har utdanning fra høgskole. Det kan være en stor fordel å ha grunnutdanning fra naturbruk, f.eks. skogbruk.

Veterinær

Yrkestittel forbeholdt personer som har fullført studium ved Norges veterinærhøgskole.

Zoolog

Tittel som kan benyttes av personer som har studert zoologi (dyrelære) ved universitet eller høgskole.

Økologisk agronom

En person som har naturbruksudannelse og yrkeskompetanse innen spesialområdet økologisk landbruk.