Skogbruk

Jobbmuligheter innen skogbruk

Skogbruker

Skogbruk er en næring der riktig stell og pleie av skogen fornyer ressursene. Dette er en næring preget av nærhet til naturen, med høyt tempo og krav til effektivitet.

Skogsarbeider, fagarbeider

En arbeider med allsidig utdanning og fagbrev i skogsarbeid. Som skogsarbeider må du vite så mye om naturen at du kan ta hensyn til miljøet og ta flerbrukshensyn i planleggingen og ved utføringen av arbeidet.

Skogsmaskinfører, fagarbeider

En person med fagbrev som skogsmaskinfører som kan planlegge og utføre alt arbeid i forbindelse med tynning, sluttavvirkning og transport av virke i terrenget.

Skogforvalter

Arbeider innen offentlig eller privat forvaltning. Du må vanligvis ha høyere utdanning i tillegg.

Skogvokter

Ansvarlig person som tar seg av den daglige forvaltningen av skog og utmark. De fleste skogvoktere har skogbruksopplæring fra høgskole eller universitet.

Trelastarbeider, fagarbeider

Person som arbeider på sagbruk eller høvleri. Opplæring gis i utdanningsprogram for Bygg og anleggsteknikk.

I skogbruksopplæringen er også en del trelastfag trukket inn.

Trepleier

En person som kan klatre i beskjære trær på en sikker måte. Dette er kompetanse som blir mer og mer etterspurt i offentlige eller private hager og parker.

Utmarkstekniker

Person som arbeider med veiledning, oppsyn og planlegging i utmark. De fleste utmarksteknikere har utdanning fra høgskole. Det kan være en stor fordel å ha grunnutdanning fra naturbruk.