Studiekompetanse

Dersom du tar studiekompetanse har du nærmest ubegrenset med jobbmuligheter men du må studere videre.

Adjunkt

En lærer ved ungdomsskole eller videregående skole som har minst fire års utdanning etter videregående skole.

Advokat

Yrkestittel på person som yter juridisk hjelp.

Arkeolog

En som studerer menneskets historie ved å granske spor og levninger fra fortidas samfunn. Betegnelsen kan kun nyttes av personer som har studert arkeologi ved et universitet.

Bioingeniør

Ingeniør med minst tre års utdanning ved høgskole. Arbeider særlig i laboratorier knyttet til sykehus, nærings-middelproduksjon og ­foredling.

Biolog

Betegnelse som kan benyttes av personer som har studert biologi ved universitetet eller høgskole. Naturbruk gir et godt grunnlag for å studere biologi.

Bistandsarbeider

Person som arbeider med utviklingsprosjekt i Den tredje verden. Svært mange prosjekter er knyttet til landbruk, fiske eller annen naturbruk. Utdanning og yrkeserfaring fra naturbruk er et godt grunnlag for bistandsarbeid.

Etablerer

Person som skaper sin egen arbeidsplass. Mange nyetableringer skjer med utgangspunkt i det lokale natur- og kulturgrunnlag. Naturbruk gir deg nyttig lærdom som det kan være godt å ta med seg hvis du har tenkt å etablere en egen arbeidsplass.

Forsker

Yrkestittel på person som har forsker-utdanning i tillegg til masterutdanning fra universitet eller høyskole, og som arbeider med vitenskapelige undersøkelser. Svært mye forskning er knyttet til biologiske ressurser og naturbruk. Bakgrunn fra naturbruk gir deg et godt grunnlag dersom du vil studere videre og bli forsker.

Førskolelærer

En person som har minst tre års utdanning i arbeid med barn i førskolealder/de første klassetrinnene. Her kommer det godt med å ha erfaring fra skolegang med mye aktivitet og prosjektjobbing, slik du får på naturbruk.

Geolog

Betegnelse som kan benyttes av personer som har studert geologi ved universitetet eller høgskole. Naturbruk gir et godt grunnlag for å studere geologi.

Jeger

Naturbruk gir en god bakgrunn for den som vil drive jakt / jaktopplæring av andre som yrke eller hobby. Enkelte skoler tilbyr særlig fokus på jakt.

Journalist

Person som lever av å skrive for ulike medier. Utdannelse fra naturbruk kan bidra til å gi journalistisk innpass i fagtidsskrifter innenfor landbruk, fiske, friluftsliv og lokalaviser.

Lærer

Person som underviser i skolen. Naturbruk danner et godt grunnlag for utdanning til læreryrket.

Markedsfører

Tittel på en som arbeider med å fremme salget av en vare både nasjonalt og internasjonalt. Med bakgrunn fra naturbruk har du et spesielt godt utgangspunkt for å jobbe med markedsføring av alle resurser som har tilknytning til natur, landbruk og fiske.

Museumsarbeider

Personer som arbeider med generelle arbeidsoppgaver på et museum. Mange museer trenger personer med kjennskap til praktisk naturbruk før og nå, for å kunne tilfredsstille sine kunders forventninger.

Naturfotograf

Person som fotograferer naturen.

Slakter, fagarbeider

Fullstendig opplæring gis i utdanningsprogram for restaurant- og matfag, men det undervises også i slakting og fordeling innenfor naturbruk.

Taksidermist, fagarbeider

Person som arbeider med utstopping av dyr. Opplæring gis i utdanningsprogram for design- og håndverk.

Turistvert, guide

Innen bygdeturisme, gårdsturisme, økoturisme og ”grønn” turisme er det et stort behov for ressurspersoner med utdanning fra naturbruk. Dersom du har grunnutdanning fra naturbruk, har du de beste forutsetningene for å se nye muligheter og for å kunne gjøre en god og grundig jobb.