mandag, 07 mars 2011 19:28

Energi og Miljøfag på Hvam

Tør du velge utradisjonelt?

Hvam videregående skole i Akershus har laget et nytt og spennende tilbud på naturbruk som heter Natur- og miljøfag. Tilbudet tilfredsstiller opptakskravene til universitet og høgskoler på lik linje med tradisjonelle realfagstudier. Opplæringstilbudet gir i tilllegg rom for mye praksis som bygger oppunder teorien.

Du får:

  • 3-årig videregående opplæring med fokus på realfag, energi og miljøspørsmål
  • opplæring i små grupper, med tett oppfølging av lærer
  • unik sammensetning av teori og praktisk arbeid
  • aktuelle miljø- og klimaspørsmål
  • fornybare energikilder som sol, bio, vind, vann og hydrogen som energibærer
  • spesiell studiekompetanse til de fleste naturvitenskapelige studier.