søndag, 26 juni 2011 11:45

iPad på Naturbruk!

Nettbrett som iPad er på vei inn i skolen. Innen naturbruk er det to skoler som har startet opp.

Stend vgs har et prosjekt som starter til høsten. Der har en gruppe lærere fått iPad og et klassesett skal gå på omgang blant klassene. Fokus i prosjektet er bruk av nettbrett i læringssituasjoner der en er mye utenfor et tradisjonelt klasserom. Se wiki om prosjektet. http://ipad.stend.no/

Gjennestad vgs har tatt steget enda lenger. Til høsten får alle elever og lærere iPad. Her kan du lese om satsingen på Gjennestad. http://tb.no/nyheter/de-gir-alle-elevene-ipad-1.6259669