fredag, 27 april 2012 15:56

Hva er du interessert i?

På naturbruksskolene kan du lære om og jobbe med det du er interessert i.

Her er noen stikkord som kan vise deg litt av mangfoldet innen naturbruk:

Akvakultur / Fiskeoppdrett

Være på sjøen og arbeide med fisk, skjell og avansert teknisk utstyr. Sikkerhetskurs til sjøs.

Anleggsgartner

Liker du å være ute, legge stein, plante, mure, bruke mini graver eller traktor og plenklippere?

Blomster

Liker du å få planter til å gro, være inne i drivhus, har du sans for det vakre?

Båt

Er du interessert i båter og å være på sjøen? Liker du å fiske og arbeide med utstyr på båter? Liker du frisk sjøluft og arbeid ute?

Dyr

På naturbruksskoler finner du mange forskjellige typer dyr. Det vanlige på "grønne" naturbruksskoler er ku, hest, gris og sau. Noen har og høner, kaniner, geiter, chincillaer og andre familiedyr (smådyr). Liker du å arbeide med foring og stell av dyr? Du kan oppleve et lam komme til verden på lammevakten eller trene en hund til gjøre triks? På de "Blå" naturbruksskolene steller du laks i oppdrettsanlegg og lærer hvor torsken kan fanges.

Fiske

Kanskje du liker å trekke stortorsken eller stå med fluestang i elva? På VG1 får du prøve å lure fisken med forskjellig utstyr i sjø og ferskvann. De "blå" naturbruksskolene har mye fiske og fangst mens de "grønne" har vanligvis mindre. Enkelte skoler har vektlagt fiske mer og Grong videregående skole har tilbud om egen sportsfiskelinje.

Friluftsliv

På alle naturbruksskoler driver du variert friluftsliv særlig på VG1. Enkelt skoler har laget egne profiler på tilbudet sitt der en har mye friluftsliv eller villmark.

Gartneri / Drivhus

Liker du å få planter til å gro? Liker du å jobbe med planter, jord, maskiner i drivhus der det er varmt hele året?

Gris

Endel skoler har griser. Her får du være med å stelle grisene og se grisungene vokse seg store.

Hest

Svært mange av naturbruksskolene satser på hest. Her kan du ta med egen hest eller bruke skolens hester. På skolene er det vanlig å drive med sprang og dressur, trav, kjøring og bruk av hest i jord- og skogbruk. Enkelte skoler tilbyr også toppidrett sprang i kombinasjon med idrettsfag.

Hund

Enkelte skoler har laget tilbud der du kan lære om hund - trening, stell, raser, sykdommer, foring og bruk i ulike sammenhenger m.m. Noen skoler har egne hunder men vanligvis må du ta med egen hund.

Jakt

Mange av naturbruksskolene har egne eiendommer der en driver jakt. Dette kan være jakt på elg, hjort eller skogsfugl. Jegerprøve, skytetrening og jaktutøvelse blir lagt inn i undervisningen og en jobber med foredling av vilt kjøtt.

Korn

Vær med på alle arbeidsopperasjoner knyttet til jordarbeiding, såing, stell og høsting. Du får prøve deg på store maskiner.

Ku

Dette er det vanligste husdyret på de "grønne" naturbruksskolene. Du lærer å melke, stelle og fore ungdyr og kalver og bruke maskiner og redskaper i føset.

Landbruk

Er du en nevenyttig ungdom som har lyst til å lære å drive en gård? Arbeide med jord, skog, planter, dyr maskiner og tjene penger på ressursene på gården. Kanskje du er opptatt av å ta vare på kulturlandskapet med sitt mangfold av kulturminner og levesteder for planter og dyr.

Mekke på maskiner

Du får skru og drive vedlikehold på redskap og maskiner knyttet til fiske, akvakultur eller landbruk og skogbruk avhengig av hvilken skole du går på (blå, grønn). Det er stor forskjell på hvilke maskiner skolene har men her er noen eksempler: båt, traktor, plog, tillhenger, motorsag, gravemaskin, plenklipper. På enkelte skoler har de tilbud om maskinførerbevis.

Miljøvern / Naturvern

Naturbruk handler om å ta vare på og bruke naturen rundt oss. På naturbruk får du praktisk og teorietisk innsikt i hvordan naturen fungerer og du får jobbe konkret med hvordan vi kan vi kan ta vare på naturen. På naturbruk er miljøvern og naturvern noe vi gjør og ikke bare leser om i en bok.

Reinsdyr

Er du interessert i tamreindrift så kan du gå naturbruk vg1 og videre på vg2 reindriftsfag og to år i lære.

Sau

Sau er et supert dyr på en skole. I løpet av et år får du være med på mange oppgaver knyttet til produksjon av sau. Om høsten er du med å sanker i fjellet. Deretter er det slakting og foredling før du er med i fjøset og forer sauene gjennom vinteren. Ved påsketider er du lammevakt i fjøset og følger med når nye lam kommer til verden før de slippes på beite på våren.

Skogbruk

Naturbruk gir deg mulighet til å arbeide i skogen med traktor, vinsj, lastbærer og motorsag eller trene i simulator for hogstmaskin. Du lærer om planting, tynning og hogst i tillegg til å ta hensyn til mangfoldet av arter i skogen.

Smådyr / Sports- og familiedyr

Noen skoler har egen avdeling med smådyr som kaniner, fugler, akvarier, hamstere, rotter, chincilla for å nevne noe. Her lærer du om håndtering, stell og avl av disse dyreslagene.

Studere videre

Dersom du vil studere videre og ha en praktisk og aktiv skolehverdag på videregående er naturbruk et naturlig valg. Oversikt over studiemuligheter særlig aktuelle for de som har gått naturbruk.

Ungdomsbedrift

På mange av naturbruksskolene får du drive ungdomsbedrift. Det betyr at dere går sammen noen elever som utvikler en ide til noe dere kan tjene penger på, dere registrerer bedriften, oppretter bankkonto, markedsfører produktet eller tjenesten, produserer og selger før dere avvikler før året er omme. For mange blir ungdomsbedrift en mulighet til å bli kjent hvordan man starter og driver egen bedrift.

Økologisk landbruk

Er du særlig opptatt av å produsere mat og naturprodukter økologisk? Økologisk landbruk er en del av opplæringen på VG2 Landbruk og gartnernæring og VG3 Landbruk. På VG3 kan du ta valgfrie programfag som heter Økologisk landbruk 1 og 2. Sogn jord- og hagebruksskule i Aurland (Sogn- og fjordane) har landslinje for økologisk landbruk.