torsdag, 21 mai 2015 10:12

Årsprotokoll 2014

Årsmøtet for Naturbruksskolenes Forening ble avholdt på Kalnes vgs 4. og 5.mai 2015.

Vedlagt ligger årsmøteprotokollen.

Aktivitetskalender

Ingen hendelser