mandag, 16 februar 2015 12:31

Videreutdanning i husdyrfag og naturbruksdidaktikk

Videreutdanning i husdyrfag og naturbruksdidaktikk 2015-16 – To moduler for lærere i naturbruk!

Husdyrfag er et fagområde som er i stadig endring, og har utviklet seg mye siden mange av dagens lærere i husdyrfag ble utdannet. I modul 1 gis lærerne en oppdatering innen avl og genetikk, melke- og kjøttproduksjon og utnytting av fôrressurser. Høsten 2015, 15 stp

Hvordan utvikle egen undervisning og fagtilbudet ved skolen til det beste for elevene? Dette er temaet for modul 2 i dette studiet. Vi inviterer spesielt til alle skoler som arbeider med å få til et tilbod om sosialt landbruk (Inn på Tunet) i naturbrukspensum. Våren 2016, 15 stp. Modulene kan tas uavhengig av hverandre.

 

For meir informasjon klikk her.

 

 

Aktivitetskalender

Ingen hendelser