torsdag, 20 desember 2012 13:27

Besøk en naturbruksskole!

Den beste måten å bli kjent med naturbruk på, er å besøke skolen. Da får du snakket med lærere, sett klasserom og avdelinger med alt det de har på en naturbruksskole. 

 

Mange naturbruksskoler har åpne dager nå etter nyttår. Sjekk ut skolenes nettsider, snakk med din rådgiver og si at du vil besøke naturbruksskolen i nærområdet. 

Velkommen til en naturbruksskole og lykke til med valg av skole!