Er det læreplasser tilgjengelig?

Følgende fag har opplæring i bedrift etter to år på skolen: hestefaget, hovslagerfaget, anleggsgartnerfaget, idrettsanleggsfaget, akvakultur, fiske og fangst og skogfag. Det kommer an på hvilket fag og hvilket fylke du bor i hvor mange læreplasser som er tilgjengelig. Se oversikt over Fagopplæringskontor.