Kan voksne gå på naturbruk?

Ja, voksne kan gå naturbruk.

Voksne, fra og med det året de fyller 25 år, som har fullført grunnskule eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregåande opplæring har etter søknad rett til videregående opplæring.

Denne opplæringen skal vere fleksibel og tilpasset voksne sin arbeids- og livssituasjon.

Du har rett til å få vurdert den realkompetansen du har skaffet deg gjennom arbeid eller har tilegnet deg på annen måte. Realkompetansen din kan dokumenteres og godkjennes som likeverdig med deler av opplæringen. Fylkeskommunen tilbyr den opplæringen du måtte ønske, enten som kurs spesielt tilrettelagt for voksne, eller som nettbaserte opplegg.

Kontakt din nærmeste videregående skole for informasjon og hjelp/veiledning i forhold til din opplæringsønsker.

Se informasjon om dette på vigo.no

Det er to muligheter. Du kan følge vanlige kurs i vanlige grupper. Eller du kan følge opplegg særlig lagt tilrette for voksne. Det kan være opplegg der du er deltidsstudent. Se "voksenopplæring" i "Søkere" og du vil få opp de tilbudene som er registrert.