Hva skal man lære på VG1 Naturbruk?

Det er en læreplan for VG1 Naturbruk som følges på alle skoler. De enkelte skolene har lokale tilpasninger og profiler slik at innholdet kan variere veldig. De blå skolene (fiske og fangst, akvakultur) legger mer vekt på fiske, sjø og båter. De grønne skolene (landbruk, anleggsgartner, skogbruk) legger mer vekt på ku, potet og traktor. I tillegg har endel skoler vinklet VG1 kursene mot f.eks. smådyr, anleggsgartner, dyr, friluftsliv eller annet.