Kan enkelt elever / grupper besøke naturbruksskoler?

Ja, de fleste naturbruksskolene legger tilrette for besøk. Det kan være egne åpne dager der skoler melder seg på, mulighet for enkeltelever til å hospitere en dag eller i en periode eller at grupper kommer på omvisning på skolen. Kontakt den enkelte skole for avtale.